Değerlerimiz

Gıda Güvenliği Odaklı Bakış Açısı

 • Sera faaliyetleriyle ilgili tüm aşamalarda gıda hijyeni, gıda güvenliği ve insan sağlığını önemseyen bakış açısın hep ön planda tutma,
 • Girdi, üretim süreci ve son ürün aşamalarında gıda güvenliği ve insan sağlığını tehlikeye sokacak riskleri ortadan kaldırmaya ya da minimize etmeye dönük bir tutum sergileme,
 • Bir yandan müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerine hitap ederken, diğer yandan da ilgili mevzuatları başarıyla uygulayabilme.
pegajeotermal-degerlerimiz

Kalite Anlayışı

 • Müşteri beklentilerini sürekli olarak karşılayabilme,
 • Üretim proses ve süreçlerinde iyileştirme ve geliştirme odaklı bakış açısı,
 • Kaliteli mal ve hizmetin verilmesi için tüm yetkinliklerin sergilendiği çalışma prensiplerine sahip olma.

 

Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik

 • Şirket içerisinde yüksek standartlarda yönetim ve işleyiş yapısı kurma ve işlerliğini sağlama,
 • Tüm birimlerde kalite yönetim bilinci ile çalışılmasını temin etme,
 • Kurum yapısına uygun ve titizlikle seçilmiş tedarikçilerle çalışma,
 • Çalışanlarının mevcut bilgi, beceri ve deneyimlerini sürekli eğitimlerle destekleme ve geliştirme,
 • Mevcut ve alternatif enerji kaynaklarını efektif şekilde kullanma,
 • Ölçülebilir veri analizine dayalı kararlar vererek şirket performansını sürekli artırma bakış açısında olma.

 

Çevreye Saygı

 • İşletmelerde çevreye verebileceği olası zararları öngörebilme, ortaya çıkmadan uygun süreçleri tasarlama, ortaya çıkan zararları bertaraf etme,
 • Bir yandan kurumsal hedefler gerçekleştirilirken, diğer taraftan da bu hedefleri gerçekleştirmede çevre dostu üretim modeli, çevre yönetim sistemi iyileştirme ve çevre dostu ürün, araç ve gereçleri kullanma,
 • Çevre bakış açılı denetim mekanizmaları geliştirme ve sürekli olarak denetimler sonucunda riskleri tespit edilerek bertaraf ve iyileştirme yolları bulma,
 • Malzemeleri ekonomik olarak kullanma, atık oranlarımızın minimuma indirme gayretinde olma,
 • Sürekli olarak su ve enerji sarfiyatını önleme bakış açısıyla iş yapma,
 • Atıkları mevzuata uygun şekilde sınıflandıran doğru bertarafçı firmalarla çalışıp, usulüne uygun imha edilmesini sağlama.