Jeotermal Enerji


Jeotermal kaynak yerin derinliklerindeki kayaçların içinde birikmiş olan ısı enerjisinin, akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhardır.

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkların, bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içerebilen basınç altındaki sıcak su ve buhar (akışkan) yolu ile sürekli yüzeye taşınan ısı olarak tanımlanmaktadır.

Topraksız Tarım


Bitkilerin yaşamı için gerekli olan su ve besin elementlerini doğrudan damlama sulama teknolojisiyle bitkilerin kök ortamına verildiği ve bitkilerin fizyolojisine bağlı olarak ihtiyaçları olan ideal sıcaklık, nem, ışıklandırma ve karbondioksitin dış iklim şartları ve toprak şartlarına bağlı olmadan, teknolojik otomasyon ve bilgisayar sistemleriyle kontrol edilen bir tarım modelidir.