JEOTERMAL NEDİR?

Jeotermal kaynak yerin derinliklerindeki kayaçların içinde birikmiş olan ısı enerjisinin, akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhardır.

Jeotermal Enerjinin Tanımı:

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkların, bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içerebilen basınç altındaki sıcak su ve buhar (akışkan) yolu ile sürekli yüzeye taşınan ısı olarak tanımlanmaktadır. Bu enerjinin özelliği çevreyi kirletmemesi, yenilenebilir ve ucuz olmasıdır.

Jeotermal Enerji kullanım alanları?

Jeotermal enerji kaynakları; elektrik üretimi ve ısıl uygulamaların gerektirdiği birçok endüstriyel alanlarda kullanılır.

 • Elektrik enerjisi üretiminde
 • Merkezi ısıtma/soğutma
 • Sera Isıtmasında
 • Endüstriyel amaçlı Isıtma, kurutma, pişirme vb. proseslerde
jeoloji-jeotermal-enerji
 • Kimyasal maddeler ve mineraller, Karbondioksit, Lityum, Çeşitli tuzlar ve gübre üretimi
 • Termal turizm kaplıca uygulamalarında
 • Kültür Balık yetiştiriciliğinde

Jeotermal enerjinin faydaları

 • Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır.
 • Sıfıra yakın emisyona sebep olması nedeniyle şehir, endüstri ve sera ısıtması gibi ısıl uygulamalarda kullanılabilmektedir.
 • Jeotermal enerjinin elde edilmesi ucuz ve güvenlidir. Ayrıca diğer enerji kaynaklarının üretiminin aksine daha az tesis alanına ihtiyaç duyulur.
 • Mazot, kömür ve odun nakliyesi gibi sorunlara neden olmaz.
 • Üretimi sırasında herhangi bir fosil yakıt tüketimine neden olmaz.